Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Blaumaņa ielā, Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/09.

Nolikums

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Blaumaņa ielā, Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/09.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RUBATE" ar līgumcenu bez PVN Ls 33186,91.

Lēmums

Lēmums