Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Iespieddarbi Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/60.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.12.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Dotā iepirkuma ietvaros, sagatavotais karšu materiāls tiks izmantots Gulbenes novada un Gulbenes pilsētas Tūrisma kartēs.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Iespieddarbi Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/60.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 22.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta", reģ. Nr. 40003426448, ar līgumcenu bez PVN EUR 6375,00.

Lēmums

Līgums