Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Aukstuma skapju piegāde medību produkcijas uzglabāšanai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/53.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.10.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Aukstuma skapju piegāde medību produkcijas uzglabāšanai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 23.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Purnavu muiža", reģ. Nr. 40103160117, ar līgumcenu bez PVN EUR 21840,00.

Lēmums

Ligums_Purnavu_muiza.pdf