Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/16/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.03.2017. plkst.10.00.

Nolikums

 

Jautājums

Atbilde

Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) 1.punktā ir teikts, ka “rotaļu namiņam ir durvis”. Vai varam piedāvāt rotaļu namiņa konstrukciju ar durvju ailēm, jo durvis apdraud bērnu drošību (pirkstu saspiešanas risks), kas neatbilst drošības standarta LVS NE 1176 prasībām?

Rotaļu namiņa konstrukciju var piedāvāt ar durvju ailēm, bez veramām durvīm, atbilstoši drošības standarta prasībām.

Tehniskās specifikācijas 5.punktā – kāpšanas siena. Lūdzam precizēt izmērus (H x A x B), paskaidrojot, kādai jābūt nesošai konstrukcijai un no kāda materiāla veidotas kāpelēšanas plāksnes (finieris, plastikāts).

Materiāls kāpšanas plāksnei nav noteikts, piegādātājs var piedāvāt savu variantu. Arī papildus prasības konstrukcijai nav noteiktas.
Kāpelēšanas sienas konstrukcijas segmenti plānoti divu veidu: viens 2,5m augstums x 5 m platums, otrs 1,25 augstums x 5 m platums. Piegādātājs var piedāvāt savu variantu segmentu izvietojumam. Biezums nav noteikts.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/16/ELFLA.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 30.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “MK Dizains”, reģ. Nr. 45403024800, ar līgumcenu bez PVN 22955,00 EUR.

Lemums_2017_16.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/16/ELFLA.

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesniegumu noraidīšanu,Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 29.maijā nolēmusi pārtraukt iepirkumu.