Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbi Rankas pagasta pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/26.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbi Rankas pagasta pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/26.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 13.maijā nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 1.daļā “Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” kapitālā remonta darbi divu grupiņu tualetes telpās”, par uzvarētāju SIA “Akvilons Z”, reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu bez PVN 8227,59 EUR;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā “Tualetes telpu remonts Rankas pamatskolā”, par uzvarētāju SIA “JC Warehouse”, reģ. Nr. 40103787051, ar līgumcenu bez PVN 9109,96 EUR;

3. atzīt iepirkuma 3.daļā “Rankas pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija”, par uzvarētāju SIA “Akvilons Z”, reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu bez PVN 13672,17 EUR;

4. atzīt iepirkuma 4.daļā “Iekštelpas remontdarbi Rankas kultūrvēsturiskajā mantojuma centrā”, par uzvarētāju SIA “JC Warehouse”, reģ. Nr. 40103787051, ar līgumcenu bez PVN 1443,34 EUR;

5. atzīt iepirkuma 5.daļā “Rankas kultūras nama trotuāra izbūve”, par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 2455,89 EUR;

6. atzīt iepirkuma 6.daļā “Dzīvokļa “Mežsētas” kapitālā remonta darbi”, par uzvarētāju SIA “Akvilons Z”, reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu bez PVN 8527,37 EUR.

Lemums_2017_26.pdf

Ligums_1_dala_SIA_Akvilons_Z.pdf

Ligums_3_dala_SIA_Akvilons_Z.pdf

Ligums_6_dala_SIA_Akvilons_Z.pdf

Ligums_5_dala_SIA_Vidzemes_Buvnieks.pdf

Ligums_2_dala_SIA_JC_Warehouse.pdf

Ligums_4_dala_SIA_JC_Warehouse.pdf