Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2017.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/31.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_31.doc

3_pielikums_ielu_saraksts_darbu_apjomi.xlsx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2017.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/31.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Labers”, reģ. Nr. 40103316303, ar līgumcenu bez PVN 7824,24 EUR.

Lemums_2017_31.pdf

Ligums_SIA_Labers.pdf