Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mācību kabinetu mēbeļu piegāde Gulbenes 2.vidusskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/72/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_72.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Mācību kabinetu mēbeļu piegāde Gulbenes 2.vidusskolai”, identifikācijas Nr. GND-2017/72/ERAF, 2017.gada 3.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AJ Furniture”, reģistrācijas Nr. 54103100991, ar līgumcenu bez PVN 6020,00 EUR.

Lemums_2017_72.pdf

Ligums_SIA_AJ_Furniture.pdf