Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/77.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_77.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/77, 2017.gada 31.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” struktūrvienībai “Dzērves”” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 5760,00 EUR.

Lemums_2017_77.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/77. Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 13.novembrī ir nolēmusi:

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/77, 1.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Staru katlu mājai”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, “Silmalas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, ar līgumcenu bez PVN 28800,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

2. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/77, 2.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Staru pirtij”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, “Silmalas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, ar līgumcenu bez PVN 1920,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro, 00 centi).

3. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/77, 4.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Daukstu FVP un Daukstu bibliotēkai”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, “Silmalas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, ar līgumcenu bez PVN 480,00 EUR (četri simti astoņdesmit euro, 00 centi).

4. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/77, 5.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Krapas sociālo pakalpojumu punktam”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, “Silmalas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, ar līgumcenu bez PVN 360,00 EUR (trīs simti sešdesmit euro, 00 centi). .

Lemums_GND_2017_77_2.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_1_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_2_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_3_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_4_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_5_dala.pdf