Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/82.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.11.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_82.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu
iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/82.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 14.novembrī ir nolēmusi:

1. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukt iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/78, 1.daļu “Malkas piegāde Stāmerienas tautas namam”.

2. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukt iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/78, 2.daļu “Malkas piegāde Kalnienas tautas namam”.

3. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukt iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/78, 3.daļu “Malkas piegāde Stāmerienas pagasta pārvaldei”.

4. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukt iepirkuma „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, iidentifikācijas Nr. GND-2017/78, 4.daļu “Malkas piegāde Stāmerienas pilij”.