Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība deviņu lauku ceļu un ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/2/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_2

Būvprojekts_1./2.daļa

Būvprojekts_3./4.daļa

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Būvuzraudzība deviņu lauku ceļu un ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/2/ELFLA, 2018.gada 19.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN 20400,00 EUR.

Lemums_2018_2.pdf

Ligums_SIA_Sistemeksperts.pdf