Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes labiekārtošanas iestādes traktortehnikas tehniskā apkope un remonts” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/32.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.06.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_32

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes labiekārtošanas iestādes traktortehnikas tehniskā apkope un remonts” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/32.
Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija 2018.gada 28.jūnijā ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.