Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/36.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.06.2017. plkst.10.00.

Nolikums.doc

Pielikumi_GND_2017_36.docx

Ligums_Ozolmezi.pdf