Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 004 0202

Litenes iela 41, Gulbene, Gulbenes nov.

714

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

10,80

2,27

13,07

5001 009 0283

Ziemeļu iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

400

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Gulbenes pilsētas pārvaldē.