Zemes nomas maksas no 2019.gada 1.jūlija, pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra Saistošiem noteikumiem Nr.6

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 004 0202

Litenes iela 41, Gulbene, Gulbenes nov.

444

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00 (no 01.07.2019.)

2,52

14,52 (no 01.07.2019.)

50010060274

Tilta iela 32, Gulbene, Gulbenes nov.

603

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00 (no 01.07.2019.)

2,52

14,52 (no 01.07.2019.)

5001 009 0246

Vidzemes iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

341

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

8,63 (no 01.07.2019.)

1,81

10,44 (no 01.07.2019.)

5001 009 0264

Viestura iela 19A, Gulbene, Gulbenes nov.

510

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,29 (no 01.07.2019.)

2,58

14,87 (no 01.07.2019.)

5001 009 0282

Viestura iela 43A, Gulbene, Gulbenes nov.

1200

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00 (no 01.07.2019.)

2,52

14,52 (no 01.07.2019.)

5001 009 0283

Ziemeļu iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

738

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00 (no 01.07.2019.)

2,52

14,52 (no 01.07.2019.)

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Gulbenes pilsētas pārvaldē.