Gulbenes novada jaunatnes politikas plāns 2018. – 2024. gadam apstiprināts 26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē.

Gulbenes novada jaunatnes politikas uzdevumi ir:

1. Definēt mērķus un noteikt prioritātes darbā ar jaunatni
2. Veicināt iesaistīto institūciju sadarbību jaunatnes politikas mērķu sasniegšanā
3. Mazināt sociālo atstumtību un veicināt vienlīdzīgas iespējas jauniešu vidū

Skatīt dokumentu...