Gulbenes novads un tā kaimiņnovadi
no 2009. gada 1. jūlija

Apes novads

Alūksnes novads

Balvu novads

Rugāju novads

Lubānas novads

Madonas novads

Cesvaines novads

Jaunpiebalgas novads

Raunas novads

Smiltenes novads

Kaimiņu novadi

Gulbenes novads starp kaimiņnovadiem

Platība, iedzīvotāju skaits un blīvums

Informācija avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūras izdevums "Reģionu attīstība Latvijā 2010"

N.p.

k.

Novadi

Kopplatība (km2)

1.

Alūksnes

1697.9

2.

Apes

544.3

3.

Balvu

1045

4.

Cesvaines

190.3

5.

Gulbenes

1871.7

6.

Jaunpiebalgas

250.1

7.

Lubānas

345.8

8.

Madonas

2151.1

9.

Raunas

309.2

10.

Rugāju

515

11.

Smiltenes

941.4