No 2016.gada maija līdz oktobrim Gulbenes novada domei sadarbībā ar jauniešu centriem Gulbenē, Gaujasrēveļos, Lejasciemā un Stāķos būs iespēja realizēt Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam finansētu projektu “LV kods”. Īsāk sakot, novada jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes šajā vasarā, lai saturīgi, lietderīgi un patriotiski pavadītu laiku šeit, Gulbenes novadā.

Aktivitātes projekta ietvaros

•   Tikšanās un saliedēšanas pasākumi ar mērķi radīt brīvprātīgo jauniešu kodolu līdzdalībai projekta un citu novada pasākumu īstenošanā.

•  Neformālās izglītības apmācības “LV kods” – par to, ka Gulbenē un Latvijā IR, ko darīt.

• Sporta un asu izjūtu cienītājiem “Ne-baiļu faktors” (Rankā), vasaras dienas jauniešiem (Lejasciemā), netradicionālās sporta spēles “Superknaģis” (Stāķos) par godu Starptautiskajai jauniešu dienai.

•   Svinības – jauniešu centram “Bāze” 10 gadi!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

lvkods logo

I.Vanaga