Numurs: 2015-3-KMA066

Projekta nosaukums: Sarkanās pils arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Īstenošanas laiks: 01.11.2015. – 28.02.2016.

Finansējums:

Kopējās izmaksas – EUR 3 690.50

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums – EUR 3 000.00

Pašvaldības finansējums– EUR 690.50

foto

Mērķis – veikt Sarkanās pils arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

Projekta ilgtermiņa mērķis – piesaistot pašvaldības un projektu finansējumu, atjaunot Sarkano pili, tādējādi saglabājot un popularizējot Gulbenes pilsētā esošo kultūrvēsturisko mantojumu.

Apraksts

Projekta ietvaros plānota iepazīšanās ar dokumentāciju un materiāliem par Sarkano pili, būvvēstures informācijas apkopošana; ēkas vizuālā apsekošana, vēsturisko vērtību (izstrādājumu, apdares detaļu) inventarizācija un uzskaite; inventarizācijas rezultātu apkopošana; slēdziena sagatavošana, kā arī izpētes rezultātu publicēšana.

Sarkanās pils arhitektoniski māksliniecisko izpēti veiks SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”.

Projekta rezultātā tiks identificētas kultūrvēsturiskās vērtības un definētas nepieciešamās turpmākās darbības to saglabāšanai un atjaunošanai. Izpētes rezultāti tiks ņemti vērā, veicot pils atjaunošanas darbus.

kulturkap logo