starpt23

2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) īsteno projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi".

Gulbenes novada dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra 2016.gada 25.oktobrī noslēdza līgumu Nr.SKV-L-2016/881 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros un saņēma līdzfinansējumu dalībai Moldovas Ziemeļu reģiona dienās.

Projekta apraksts

Apraksts par Gulbenes novada dalību Moldovas Ziemeļu reģiona dienās