Jau vairāk nekā gadu Gulbenes novads ir iesaistījies projekta “PROTI un DARI!” realizēšanā. Līdz šim 10 novada jaunieši ir izmantojuši iespēju iesaistīties projektā, un 7 no viņiem programmu jau ir pabeiguši.

Projekts ir vērsts uz jauniešiem 15–29 gadu vecumā, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, nenodarbojas ar uzņēmējdarbību. Projekts piedāvā jauniešiem iespēju attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs uzsākt darba gaitas, iesaistītes izglītībā un kļūt sociāli aktīviem.

Balstoties uz jaunieša esošajām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus.

glow ch

Piesakies projektam, zvanot vai rakstot Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālistam Laurim Šķenderam (28742087, ).

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

proti 18

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja