Sākot ar 24. maiju, Gulbenes novada iedzīvotāji ir aicināti uz informatīviem pasākumiem par slimību profilakses jautājumiem.

Laipni gaidīti 13 informatīvās akcijās katrā no pagastiem un 2 semināros, kas norisināsies Gulbenes pilsētā! Uzzināsiet par profilaktisko apskašu nozīmi, dažādām slimību profilakses aktualitātēm, kā arī apgūsiet, kā lietot paškontroles ierīces patstāvīgai veselības stāvokļa noteikšanai. Speciālisti iepazīstinās un apmācīs semināra un informatīvo akciju dalībniekus, kā lietot daudzfunkcionālos svarus – ķermeņa struktūras mērītāju –, apakšdelma asinsspiediena mērītāju, glikozes/ holesterīna/ hemoglobīna noteikšanas ierīci mājas apstākļos. Būs iespēja iepazīties arī ar pulsometriem, kurus izmantot treniņu un slodzes laikā.

Nodarbību grafiks

Pagastos informatīvajās akcijās "Kā atpazīt sirds slimību risku un ko darīt" tiks pārrunāti jautājumi:

  • sirds slimību riska faktors un tā ietekme uz veselīgu dzīvi,
  • riska faktora ietekmējošie lielumi: smēķēšana, asinsspiediens, holesterīns, svars un mazkustīgs dzīvesveids, stress,
  • kā ietekmēt šos faktorus - ieteikumi un profilakse u.c.

Seminārs "Paaugstināts asinsspiediens – cēloņi, ietekme uz veselības stāvokli, primārā profilakse" Gulbenē 16.06.2017., sākums plkst. 17.00. Tiks pārrunāti jautājumi:

  • paaugstināta asinsspiediena pazīmes, cēloņi,
  • faktori, kas nav no mums atkarīgi,
  • faktori, ko mēs varam ietekmēt,
  • dzīvesveida korekcija, veselīgs dzīvesveids u.c.

Uz semināru vēlams iepriekš pieteikties pie Ilzes Bisenieces - Gulbenes novada sociālā dienesta sabiedrības veselības speciāliste, 29417630,
e- pasts:

Attēls

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informē Elīna Strode,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja