ves2019

Sākot ar 14. aprīli, Gulbenes novada iedzīvotāji ir aicināti uz informatīviem pasākumiem par slimību profilakses jautājumiem.

Laipni gaidīti 13 informatīvās akcijās katrā no pagastiem un 2 semināros, kas norisināsies Gulbenes pilsētā! Iespēja uzzināt vairāk par dažādām slimību profilakses aktualitātēm, kā arī apgūt paškontroles ierīču lietošanu patstāvīgai veselības stāvokļa noteikšanai. Speciālisti iepazīstinās un apmācīs semināra un informatīvo akciju dalībniekus, kā lietot daudzfunkcionālos svarus – ķermeņa struktūras mērītāju –, apakšdelma asinsspiediena mērītāju, glikozes/ holesterīna/ hemoglobīna noteikšanas ierīci mājas apstākļos.

Pirmā informatīvā akcija jau 14. aprīlī plkst. 17:30 Līgo kultūras namā. “Cukura diabēts – kā atpazīt cukura diabēta risku?". Tiks pārrunāti šādi jautājumi:

  • cukura diabēta riska faktori un slimības profilakse;
  • izplatītākie riski, to novēršana un mazināšana.

Seminārs “Alerģijas dažādos vecuma posmos” 17. aprīlī plkst. 17.00 Gulbenes kultūras centrā. Semināra laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:

  • kas ir alerģija?
  • pazīmes, kas var liecināt par alerģiju;
  • riska faktori un slimības profilakse;
  • izplatītākie riski, to novēršana un mazināšana.

Uz semināru vēlams iepriekš pieteikties pie Ilzes Bisenieces, Gulbenes novada sociālā dienesta sabiedrības veselības speciālistes, 29417630, e-pasts:

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Monika Jurjāne,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja