nometnegariga

Uzmanību! Pieteikšanās nometnei noslēgusies!

Gulbenes novada pašvaldība Stāmerienas pagasta "Ziedugravās" no 7.līdz 9.septembrim organizē bezmaksas diennakts nometni pieaugušajiem par garīgo veselību. Nometnes aktivitātes/tēmas: garīgās veselības veicināšanas metodes, kas izmantojamas ikdienā; neirozīmēšana; atdzimšanas elpošana; veselības zinības - veselīga dzīvesveida pamatprincipi; deju un kustību nodarbības, pievēršot uzmanību savam ķermenim un sajūtām; pirts apmeklējums. Pieteikšanās nometnei un plašāka informācija šeit: https://ej.uz/b24n. Vietu skaits ierobežots. Tiks organizēts kopīgs transports Gulbene-Stāmeriena-Gulbene.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs