Gulbenes novada pašvaldība 2018.gada 14.decembrī plkst.11.00 Gulbenes novada jauniešu centrā "Bāze" organizē bezmaksas interaktīvu nodarbību par veselīgu uzturu. Nodarbības laikā varēs uzzināt un izmēģināt praksē veselīgas maltītes pagatavošanu ar minimāliem līdzekļiem.

veseligs

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs