vingrofGulbenes novada pašvaldība Stāķu sporta namā un Jaungulbenes sporta zālē organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā. Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Annija Kaufmane. Inventārs ierobežotā skaitā tiks nodrošināts. Taču aicinām iespēju robežās uz nodarbību ņemt līdzi savu vingrošanas paklājiņu. Vairāk informācijas: 26632473.

Nodarbību norises laiki:

Stāķu sporta namā

  •    2.maijā plkst.17:00
  •    9.maijā plkst.17:00
  •    16.maijā plkst.17:00
  •    23.maijā plkst.17:00

Jaungulbenes sporta zālē

  •    2.maijā plkst.19:00
  •    9.maijā plkst.19:00
  •    16.maijā plkst.19:00
  •    23.maijā plkst.19:00

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs