27.12.2018. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”", saskaņā ar 23.pielikumu.