27.12.2018. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošos noteikumus Nr.21 

saskaņā ar