Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma tūristu un pasažieru pārvadāšanai Stāmerienas ezerā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/24.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_24.doc

1_pielikums_pieteikums.doc

2_pielikums_tehniskā_specifikācija.doc

3_pielikums_finansu_piedavajums.doc

4_pielikums_iepirkuma_liguma_projekts.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma tūristu un pasažieru pārvadāšanai Stāmerienas ezerā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/24.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 8.aprīlī nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.