Publikācijas datums:
GND-2016/24
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
24.03.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma tūristu un pasažieru pārvadāšanai Stāmerienas ezerā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/24.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma tūristu un pasažieru pārvadāšanai Stāmerienas ezerā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/24.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 8.aprīlī nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.