Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.07.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_41.doc

2_vidusskola_Projektesanas_uzd.doc

zemesgrāmatu_apliecība.pdf

zemes_robežu_plāns.pdf

Ēkas_kad._uzmērīšanas_lieta.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/41.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Komunālprojekts”, reģ. Nr. 40003005372, ar līgumcenu EUR 32887,66 bez PVN.

Lemums_2016_41.pdf

Ligums_AS_Komunalprojekts.pdf