Publikācijas datums:
GND-2016/41
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS „Komunālprojekts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 32887,66 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
29.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.07.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/41.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Komunālprojekts”, reģ. Nr. 40003005372, ar līgumcenu EUR 32887,66 bez PVN.