Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/89.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_89

pielikums_1_pieteikums_dalibai_iepirkuma

pielikums_2_darbu_apjomi

pielikums_3_buvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts

pielikums_9_objekta apsekosanas lapa

 

Skaidrojumi par tehnisko specifikāciju iepirkumā

1) Siltummezgla pārbūve – paredzēts esošā cirkulācijas sūkņa un cauruļu demontāža, cauruļu galu aizmetināšana

2) Caurules pagrabā paredzēts notīrīt, nogruntēt un izolēt.

3) Cirkulācijas sūknis - paredzēts izmantot esošo, kurš iebūvēts pagaidu variantam, siltuma piegādei no daudzdzīvokļu mājas.

4) Trīsgājienu vārsts paredzēts ar automātiku.

5) Siltummezgls – katlumājā, arī siltumskaitītājs

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/89.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 24.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sanart”, reģ. Nr. 44103043748, ar līgumcenu bez PVN 9949,00 EUR.

Lemums_2016_89.pdf

Ligums_SIA_Sanart.pdf