Publikācijas datums:
GND-2016/89
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sanart”,
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 9949,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
08.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/89.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2016. plkst.10.00.

Skaidrojumi par tehnisko specifikāciju iepirkumā

  1. Siltummezgla pārbūve – paredzēts esošā cirkulācijas sūkņa un cauruļu demontāža, cauruļu galu aizmetināšana
  2. Caurules pagrabā paredzēts notīrīt, nogruntēt un izolēt.
  3. Cirkulācijas sūknis - paredzēts izmantot esošo, kurš iebūvēts pagaidu variantam, siltuma piegādei no daudzdzīvokļu mājas.
  4. Trīsgājienu vārsts paredzēts ar automātiku.
  5. Siltummezgls – katlumājā, arī siltumskaitītājs

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/89.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 24.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sanart”, reģ. Nr. 44103043748, ar līgumcenu bez PVN 9949,00 EUR.