Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada bibliotēkas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/93.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_GND_2016_93.doc

Precizējums:
Tehniskajā specifikācijā noteiktajam garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam kā 4 gadi vai 140 000 km.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada bibliotēkas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/93.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 2.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ML auto”, reģ. Nr. 40003789075, ar līgumcenu bez PVN 13606,56 EUR.

Lemums_2016_93.pdf

Ligums_SIA_ML_auto.pdf