Publikācijas datums:
GND-2016/93
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ML auto”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 13606,56 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
17.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada bibliotēkas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/93.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.11.2016. plkst.10.00.

Precizējums:
Tehniskajā specifikācijā noteiktajam garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam kā 4 gadi vai 140 000 km.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada bibliotēkas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/93.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 2.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ML auto”, reģ. Nr. 40003789075, ar līgumcenu bez PVN 13606,56 EUR.