Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/106/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_106

Projektēšanas uzdevums Brīvības ielas rotā_cijas aplis

Brīvības ielas topogrāfija 2016 gads

Svelberģa aplis

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/106/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 11.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN 17880,00 EUR.

Lemums_2016_106.pdf

Ligums_SIA_Marten_projekti.pdf