Publikācijas datums:
GND-2016/106/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 17880,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
22.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/106/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_106

Projektēšanas uzdevums Brīvības ielas rotā_cijas aplis

Brīvības ielas topogrāfija 2016 gads

Svelberģa aplis

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/106/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 11.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN 17880,00 EUR.

Lemums_2016_106.pdf

Ligums_SIA_Marten_projekti.pdf