Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025997, „Pagastnams" 1, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Piena produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2015/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.08.2015. plkst.9.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025997, ''Pagastnams''-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novadā, LV-4405, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā ''Piena produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei'', iepirkuma identifikācijas numurs- GNLPP -2015/2.

Saņemto piedāvājumu skaits-3.

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS ''Lazdonas Piensaimnieks'', reģistrācijas Nr. 47103001811, ''Klētis'', Lazdonas pag., Madonas nov.,LV-4824, –piedāvātā līgumcena EUR 3397.25 bez PVN.

Lēmums