Publikācijas datums:
GNLPP -2015/2
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS ''Lazdonas Piensaimnieks''
Pasūtītājs
Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde
Līgumsumma
EUR 3397.25 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
05.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025997, „Pagastnams" 1, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Piena produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2015/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.08.2015. plkst.9.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025997, ''Pagastnams''-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novadā, LV-4405, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā ''Piena produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei'', iepirkuma identifikācijas numurs- GNLPP -2015/2.

Saņemto piedāvājumu skaits-3.

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS ''Lazdonas Piensaimnieks'', reģistrācijas Nr. 47103001811, ''Klētis'', Lazdonas pag., Madonas nov.,LV-4824, –piedāvātā līgumcena EUR 3397.25 bez PVN.