Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļa posma Lizums – Kalēji – Avoti pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.02.2017. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2017_1.doc

001pielikumi.zip

buvproj.zip

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļa posma Lizums – Kalēji - Avoti pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2017. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2017_1_GROZITS.doc

pielikums_1_Darbu_apjomi_Lizuma_ceļš_GROZITS.xlsx

pielikums_6_apaksuznemeja_forma_GROZITS.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

 

Jautajums_atbilde_01_02_2017.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļa posma Lizums – Kalēji - Avoti pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2017.gada 24.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS “Ceļu pārvalde”, reģ. Nr. 40003034263, ar līgumcenu bez PVN EUR 559364,47.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļa posma Lizums – Kalēji - Avoti pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2017.gada 15.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN EUR 699987,57.