Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.05.2016. plkst.10.00.

Nolikums_2016_18.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_2016_18_Nr2.doc

 

Jautajums_atbilde_21_04_2016.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, nolikumā.

Jautajums_atbilde_27_04_2016.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Nolikums_2016_18_Nr3.doc

 

Paziņojums

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, paziņo, ka iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 7.jūnija plkst. 10.00.

 

Paziņojums

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, paziņo, ka iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 7.jūlija plkst. 10.00.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr4

Nolikums_2016_18_Nr4

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 26.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Komforta standarts”, reģ. Nr. 44103036318, ar līgumcenu diviem gadiem 179602,40 EUR bez PVN.