Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Baložu ielas pārbūvei Gulbenē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/14.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

 

TP_Balozu_iela.zip

 

Būvuzraudzība Baložu ielas pārbūvei Gulbenē

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Baložu ielas pārbūvei Gulbenē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/14.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 27.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BaltLine Globe", reģ. Nr. 40003780856, ar līgumcenu EUR 7300,00 bez PVN.

Lēmums

Līgums