Publikācijas datums:
GND-2015/14
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BaltLine Globe"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 7300,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
14.04.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Baložu ielas pārbūvei Gulbenē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/14.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

 

TP_Balozu_iela.zip

 

Būvuzraudzība Baložu ielas pārbūvei Gulbenē

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Baložu ielas pārbūvei Gulbenē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/14.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 27.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BaltLine Globe", reģ. Nr. 40003780856, ar līgumcenu EUR 7300,00 bez PVN.

Lēmums

Līgums