Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025997, „Pagastnams" 1, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada Litenes pamatskolā", ID Nr.GNLPP-2014/3.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000025997 , „Pagastnams" 1, Litenes pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada Litenes pamatskolā", ID Nr.GNLPP-2014/3.

Saņemto piedāvājumu skaits 1.
Litenes pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar ZS „Madaras", reģ.nr. 44601000036, Ozolu iela 11, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, ar līgumcenu bez PVN 26486 EUR.