Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada Beļavas pagasta centralizētas siltumapgādes sistēmas attālinātās datu nolasīšanas sistēmas izveide” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/42.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2018. plkst.10.00.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Gulbenes novada Beļavas pagasta centralizētas siltumapgādes sistēmas attālinātās datu nolasīšanas sistēmas izveide", identifikācijas Nr. GND-2018/42, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 8.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "ULTRAN", reģistrācijas Nr. 40203101302, ar līgumcenu 17899,00 EUR bez PVN.

Lemums_GND_2018_42Lemums_GND_2018_42

Ligums_SIA_ULTRAN

Vienosanas_Nr_1_pie_GND_2018_42

Vienosanas_Nr_2_pie_GND_2018_42

Vienosanas_Nr_3_pie_GND_2018_42