Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/74.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_74

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/74, 2018.gada 22.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu 30942,50 EUR.

Lemums_2018_74