Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Kalēju ielas pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/43/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2017. plkst. 10.00.

Nolikums_2017_43_ERAF.doc

pielikumi-kaleju.zip

buvprojekts-kaleju.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kalēju ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/43/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 9.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 144143,98 EUR.

Zinojums_GND_2017_43.pdf