Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/50.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_50.doc

piel-nr50.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/50.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 24.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu bez PVN 23834,29 EUR.