Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Nākotnes ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/75.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_75.doc

pielikumi-nr75.zip

Buvatlauja_Nakotnes_iela.pdf

BUVPROJEKTS.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Nākotnes ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/75, 2017.gada 4.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 528689,90 EUR.

Zinojums_GND_2017_75.pdf