Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.01.2018. plkst.10.00.

Nolikums

Būvprojekts: citi-dok-nr085.zip

UKT daļas rasējumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2017/95/ERAF, 2018.gada 12.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 48000,00 EUR.

Zinojums_GND_2017_95.pdf